NÄR KOMMER EGENTLIGEN VÅREN? …………  FELBERÄKNINGAR AV SMHI


VAD GÖRA?

  • En serie på fler dagar behövs, exv. 12.
  • Man tillåter att två av dessa dagar har medeltemp. mellan –2,0 och 0,0°C,
  • men den första dagen måste var minst 0,0 °C.
  • Vidare kräver man att minst två av dagarna skall ha en medeltemperatur på minst 2,0 °C.
SE HÄR en tabell över vårens ankomst vid Smaltjärn, från 2010, beräknad med de två metoderna.


Som enda meteorologiska institut i världen har SMHI fått för sig att sätta gränsen mellan vinter och vår så att våren anlänt då det sju dagar i följd varit dygnsmedeltemparaturer över 0 °C.
SMHI säger själv om detta:
» SMHIs definition av vår innehåller ytterligare ett villkor. Starten på våren får inte ske före den 15 februari. Detta är normalt tiden för högvintern i sydligaste Sverige.

Dessa beräkningsregler antogs år 2001 sedan en undersökning av olika kriterier för vårens ankomst gjorts. Syftet var att få fram ett kriterium med god överensstämmelse mellan medeldatum för 1961-90 och ankomstdatum för ett enskilt år.»

Vad man menar med det andra meningen är svårt att förstå. Man säger att den meteorologiska definitionen av vår är att dygnsmedeltermperaturen skall vara stigande och ligga mellan 0 och +10 °.


Sjudagarsmetoden ger i många fall ett känsligt resultat, exempelvis om medeltemperaturen varit över 0 °C i sex dagar och den sedan blir –0,1 °C varefter det bli något mildare igen. Då blir vårförskjutningen en hel vecka. I verkligheten kan skillnaden bli ännu större – rentav extrem.

Det senaste exemplet på vad SMHIs dåliga sjudagarsregel åstadkommer inträffade i början av mars i år: det blev »vår» på några platser i fjälltrakterna, som då första och enda ställen i Sverige – se kartan till höger. Orsaken år att ett mindre högtryck parkerade en hel vecka över Sydnorge och fuktig luft drogs in västerifrån över fjällen och på läsidan gav en föneffekt. Givetvis var där fortfarande mycket snö på marken och ett par dagar senare blev det snöstorm med 20–30 cm nysnö! SE HÄR!
SE ALTERNATIVMETODEN TILL VÄNSTER.
Man kan således acceptera bara 10 dagar i följd om deras medeltemp. är >0 °C. Skälet till att två dagar skall ha > 2 °C är att vår ju måste betyda töväder, dvs en högsta dygns-medeltemp. mycket nära 0 °C på plus-sidan är otillräckligt. För övrigt är ju ändä dygnsvariationen typiskt ganska stor under vårvintern, så även valet av just 0 °C medeltemperatur i vart fall innebär ett visst godtycke.