Hösten, vintern, våren och dess slut, 2011–12

HÖSTEN (SMHI-metoden: 5 dygn i följd med medeltemperatur  under +10 °C) började på berget 15 september och vid tjärnen 7 september.
VINTERNS ANKOMST ( 5 dagar i följd med medeltemperatur < 0 °C) var ovanligt sen norrut. Ett mäktigt värmehögtryck i november gjorde att temperaturerna i fjällen och även på berget här ibland var extremt höga. Per den 18 november var det ingen vinter i N Norrland och dåligt även i Sälen/Idre och Jämtland/Härjedalen . Däremot hade »SMHI-vintern» den 18 kommit i Lekvattensområdet, dvs den 14 (den första av de fem dagarna). – Normalankomsten (1960–1990) här är ca 10 november.
Men detta är endast en del av sanningen. Visserligen hade medeltemperaturen varit < 0 °C i Vittjärn sedan den 14 november (inversion just den dagen), men då var det +2,1° på berget och +1,0 vid tjärnen. Det blev bara fyra dagar med < 0° på berget, dvs ingen vinter. Först från söndagen 4 december kom vintern, både på berget och vid tjärnen. (Lika sen var den för ca 10 år sedan.)
VÅRENS ANKOMST (7 dagar i följd med medeltemperaturer > 0 °C) blev rekordtidig: 9 mars både på berget och vid tjärnen, men ett kraftigt bakslag började 31 mars: fram t.o.m 9 april var dygnets medeltemperatur < 0 °C alla dagar. Månadsmedeltemperaturen på berget i mars blev +2,7 °C och i april fram till den 22 endast +0,6 °C; för hela april blev medeltemperaturen 2,0 °C. MARS BLEV SÅLEDES VARMARE ÄN APRIL!
– Vårens normala ankomst är ca 10 april (2011 var det den 1 april; 2010 den 31 mars).
SOMMARENS ANKOMST (5 dagar i följd med medeltemperaturer > 10 °C) var 21 maj –  helt normalt.
MAX/MINtemperatur november på berget: +12,4 den 8; –7.7 den 17; vid tjärnen: +9,3 den 8; –9,5 den 17. 
MAX/MINtemperatur december på berget: +6,3 den 27; –10.0 den 21; vid tjärnen: +7,0 den 26/27; –17,3 den 8.
MAX/MINtemperatur i januari på berget: +2,6 den 15; –12,5 den 21; vid tjärnen: +1,1 den 14 och 15;  –23,9 den 9 (min. vid Vittjärn den 9 var –20,3; den 21 var det –22,0 där och –22,8 vid tjärnen).
MAX/MINtemperatur februari på berget: +9,2 den 29; –21,4 den 4; vid tjärnen: +7,3 den 29; –28,3 den 4.
MAX/MINtemperatur mars på berget: +16,4 den 27; –7,1 den 5; vid tjärnen: +15,6 den 27; –13,9 den 6.
MAX/MINtemperatur april på berget: +11,8 den 29; –6,9 den 3 och 7; vid tjärnen: +11,3 den 29; –10,6 den 4 och 5.
------------------------------
NEDAN ÄR ÖVERGÅNG FRÅN/TILL BARMARK  SAMT SÄSONGENS MAXDJUP (HITTILLS) I RÖTT OCH DÅ DET PASSERAR 10-30-50-75-100 cm I GRÖNT.

Den första snön (1 cm) kom 5 december,
men ökade till ca 6 cm redan den 6. Den 9 var djupet ca 15 cm och den 11 nåddes max: ca 20 cm. Sedan blev det töväder men den 16 upphörde det; då var djupet 13 cm; den 18 blev det ca 22 cm och den 22 ca 26 cm. Den 23 och därefter från den 25 blev det extremt milt och också blåsigt; den 27 var tjockleken nere på ca 8 cm och 29–31 var det minimalt: 5 cm. Men på nyårsnatten och -dagen kom det 9 cm, dvs djupet blev totalt ca 14 cm.  Den 3 och 4 januari kom det mycket snö (delvis frysande blötsnö) som bröt teleförbindelsen – och snödjupet blev 39 cm (»SMHI-mätt» på flera ställen). I Lekvattensdalen var det då mindre än 10 cm och i Torsby ett knappt sammanhängande tunt snötäcke.
Sent den 7 kom det 2 cm, så det blev 41 cm. Den 9 kom mer snö och djupet var nu 44 cm. Mildväderstimmar 11–12 gjorde att det mesta av  snön på träden försvann och snön sjönk ihop till ca 35 cm. Men sedan blev det kallare igen och mer snö kom; den 18 blev det 50 cm och mer snö och kraftig vind kom den 21; snötäcket blev då 54 cm. Lite mer snö samt hopsjunkning därefter gjorde att snödjupet 31 januari blev 55 cm. Det var sedan ganska oförändrat fram till  snöfall 18–19 februari, då det ökade till ca 66 cm. Den 21–25 var det milt och snön sjönk ihop till ca 54 cm. Under en kort kallperiod fram till den 27 ökade det igen, till ca 61 cm, men sjönk därefter igen så att det efter de två rekordvärmedagarna 29 feb/1 mars åter var nere på 54 cm. Detta höll sig sedan till den 7–8, då det kom 9 cm som fick det att öka till 63 cm. Men nytt tövader därefter fick det att minska igen från den 9, tillbaka till 54 cm den 10. Den 23 hade det blivit ca 15 cm och ojämnt, med vissa svårigheter att åka skoter på skogsvägar och myrar. Den 27 mars var mycket varm – +16,4 °C – och mindre än halva markytan blev då snötäckt, dvs djupet sattes till noll.
Den 9 april på morgonen började det snöa och på em den 10 var djupet 15 cm; den 11 sattes det till noll.
Den 15 på kvällen började det snöa och på morgonen den 16 var tjockleken 7 cm. Först den 19 sattes det till noll.
Den 20 på kvällen blev tjockleken 5 cm och den 22 sattes det till noll. På grund av en kall april fanns då fortfarande drivor av gammal snö kvar på ca 10 % av marken i skog och på skogsvägar.

               Uppdaterad 14juli 2012