Webkamera Snö och der Smaltjärnsberg 430 m.ö.h.hösten-vintern-våren 2012-13  
SNÖTÄCKET: GRÖNT = över/under 0–10–30–50–75–100 cm. RÖTT = säsongsrekordet.
_______________________
HÖSTEN (SMHI-metoden: 5 dygn i sträck med medeltemperatur under 10,0 °) började vid tjärnen 24 augusti men på berget hade två av dagarna över 10°. Men den 12 september började hösten även på berget. (Förra hösten började vid tjärnen 7 september och på berget 15 september.)
VINTERN (5 dygn med medeltemperatur under 0°) kom 25 oktober på berget och även vid tjärnen.
VÅREN (12-dygnsmetoden; se här) kom den 13 april både på berget och vid tjärnen. LÄS OM SMHIs DÅLIGA BERÄKNINGSMETOD HÄR.
SOMMAREN (5 dygn med medeltemperatur över 10 °) kom den 16 maj både på berget och vid tjärnen.
__________________________
Tjärnen var helt lagd 27 oktober på kvällen och gick upp den 17 november; den lade sig igen sent 30 november. (2011: lade sig första gången 15 november, andra gången 2 december.) Den gick upp den 5 maj (förra året 27 april).
_________________________
Den första snön kom 14 oktober  och blev 3 cm, men var 0 på morgonen den 15.  (2011 kom snön först först 5 december!)
Den 29 oktober kom det 13 cm snö; den 31 var det 11 cm, den 1 november 7 cm och den 2 var det 0. Den 6 november kom det 1 cm och den 8 ytterligare 2 cm, men den 10 var den snön borta. Natten till  27 novmber  började det snöa –snön som kom att vara – och vid middagstid var det 12 cm och på morgonen den 28 var det 22 cmden 30 var det 31 cm (20 cm var då max. vid SMHI-stationer upp till Norra Norrland!). Den 29 december var det  55 cm, men då började en kraftig tövädersperiod som varade i 3 dygn så att djupet den 1 januari blev 36 cmDen 18 februari nåddes säsongsmaximum 66 cm. Mars blev nederbördsfatting och kall, med snö huvudsakligen några dagar mellan 13 och 19, då djupet blev c:a 64 cm. Den 28 hade det avdunstat till 62 cm. Den 13 april kom c:a 12 cm; djupet blev då c:a 42 cm men den 15 var det nere på 25 cm. Den 21 var endast 50 % av marken snötäckt, dvs det sattes till 0Den 26 kom 2 cm, men försvann samma dag Den sista snön kom 3 maj – 1 cm över dagen.

_________________________

KÖLDREKORDET i oktober vid tjärnen: –12,2 (den 30-31); på berget –7,7 (den 30). MÅNADENS MEDELTEMPERATUR på berget: +2,8 °C; vid tjärnen +2,3.
KÖLDREKORDET i november vid tjärnen: –9,4 (den 9); på berget –7,8 (den 30). Månadens MEDELTEMPERATUR på berget: +0,7 °C; vid tjärnen: +0,5°.
KÖLDREKORDET i december vid tjärnen: –27,2 (den 3); på berget –18,6 (den 3). Månadens MEDELTEMPERATUR på berget: –7,5 °C; vid tjärnen: –9,0°.
KÖLDREKORDET i januari vid tjärnen: –26,1 (den 18); på berget –18,1 (den 13). Månadens MEDELTEMPERATUR på berget: –6,3 °C; vid tjärnen: –8,5°.
KÖLDREKORDET i februari vid tjärnen: –24,4 (den 21); på berget –13,0 (den 21). Månadens MEDELTEMPERATUR på berget: –4,4 °C; vid tjärnen: –6,6°.
KÖLDREKORDET i mars vid tjärnen: –28,5 (den 15); på berget –15,1 (den 10). Månadens MEDELTEMPERATUR på berget: –4,7 °C; vid tjärnen: c:a–8,0°.
Mars 2013 blev således kallare än februari. Mars 2013 blev 7½ grader kallare än mars 2012, som hade +2,7°.
KÖLDREKORDET i april vid tjärnen: –16,7 (den 9); på berget –8,9 (den 9). Månadens MEDELTEMPERATUR på berget: +2,2 °C; vid tjärnen: c:a +0,4°.