Snö och väder Smaltjärnsberg 430 m.ö.h. hösten-vintern-våren 2014-15  


HÖSTEN (SMHI-metoden: 5 dygn i sträck med medeltemperatur under 10,0 °) började vid tjärnen den 12 september och på berget 21 september. Den kunde börjat på berget redan den 19 augusti, men EN av de fem dagarna därefter var medeltemperaturen 10,1 °. (2013: 16 september både vid tjärnen och på berget; 2012: 24 augusti vid tjärnen och 12 september på berget; 2011: 7 resp. 15 september).

VINTERN (SMHI-metoden: 5 dygn i sträck med medeltemperatur under 0,0 °) började den 26 november på berget och den 25 november vid tjärnen (2013: 20 november,  2012: 25 oktober och 2011: 4 december –  båda ställena samtliga dessa år).

VÅRENs ankomst kan enligt SMHI tidigast inträffa den 15 februari och detta kan konstateras 7 dagar senare med deras metod. Denna milda säsongen har områden i sydligaste Sverige inte haft vinter, eftersom SMHI lite ologiskt inte har något sistadatum för den. En bättre metod för beräkning av när våren kommer föreslogs 2013 och beskrivs HÄR. – Enligt SMHI-metoden kom våren till både berget och tjärnen redan den 6 mars, med medeltemp vid tjärnen var bara 0,2°C den 9. (2014: samma rekordtidiga datum 6 mars ; 2013 och bakåt: se HÄR. 

SOMMARENs är enligt SMHI den första dagen av fem i följd då medeltemparaturen övertstigit 10 °C. – Enligt detta hade kom sommaren 9 juni (2014: 16 maj; 2013: också 16 maj; 2012: 21 maj; 2011: 21 april; 2010: 18 maj.).

_______________________________-
Tjärnen var helt lagd 28 november (2013: 22 november; 2012: 27 oktober på kvällen och gick upp den 17 november, lade sig igen 30 november; 2011: lade sig första gången 15 november, andra gången 2 december)
Den gick upp 26 april  (2014:
17 april;     2013:5 maj;     2012:27 april
_____________________________-
KÖLDREKORDET i OKTOBER vid tjärnen: –4,8 (den 31); på berget –2,1 (den 31). MÅNADENS MEDELTEMPERATUR på berget: +6,3 °C.
Förra årets oktober: 
vid tjärnen: –7,8 (den 20); på berget –4,1 (den 19). Månadens medeltemperatur på berget: +5,2 °C.
KÖLDREKORDET i NOVEMBER vid tjärnen: –7,2 (den 27); på berget 5,1 (den 6). Månadens MEDELTEMPERATUR på berget: +1,5 °C.
Förra årets november: 
vid tjärnen: –11,2 (den 23); på berget 8,4 (den 23). Månadens medeltemperatur på berget: +0,3 °C.
KÖLDREKORDET i DECEMBER vid tjärnen: –22,8 (den 25/26); på berget 15,7 (den 26). Månadens MEDELTEMPERATUR på berget: –3,5 °C.
Förra årets december: 
vid tjärnen: –19,0 (den 8); på berget 11,7 (den 8). Månadens medeltemperatur på berget: –0,2 °C.
KÖLDREKORDET i JANUARI vid tjärnen: –26,7 (den 23); på berget 14,8 (den 23). Månadens MEDELTEMPERATUR på berget: –2,9 °C.
Förra årets januari: 
vid tjärnen: –17,8 (den 12); på berget 16,1 (den 12). Månadens medeltemperatur på berget: –5,6 °
KÖLDREKORDET i FEBRUARI vid tjärnen: –23,9 (den 5); på berget 14,1 (den 5). Månadens MEDELTEMPERATUR på berget: –2,1 °C.
Förra årets febuari: 
vid tjärnen: –16,5 (den 18); på berget 7,7 (den 18). Månadens medeltemperatur på berget: –0,6 °
KÖLDREKORDET i MARS vid tjärnen: –17,2 (den 5); på berget 7,7 (den 21). Månadens MEDELTEMPERATUR på berget: +0,9 °
Förra årets mars: vid tjärnen: –7,6 (den 17); på berget 6,1 (den 19). Månadens medeltemperatur på berget: +1,8 °
KÖLDREKORDET i APRIL vid tjärnen: 11,1 (den 5); på berget 6,4 (den 5). Månadens MEDELTEMPERATUR på berget: +4,1 °
Förra årets april: vid tjärnen: –8,2 (den 5); på berget 4,2 (den 2). Månadens medeltemperatur på berget: +5,0 °
 


SNÖTÄCKET: 
GRÖNT = passerat 0–10–30–50–75–100 cm. 
RÖTT = säsongsrekordet.
Den första snön säsongen 2014–15 kom den 16 OKTOBER; 7 cm (normalt); mer snö och smältning gjorde att den var 7 cm även den 17 men smälte den 18. Därefter lite snö och markfrost (1 cm)  den 29 NOVEMBER, som varade till 5 DECEMBER  då det blev 5 cm. Den 6 var det 6 cm och den 8 var den borta. Den 10 kom 4 cm, den 11 blev det 5 cm och den 12 7 cm, som i stort sett försvann den 14  Den 16 kom 3 cm, den 17 blev det 4 cm och den 18 8 cm. Den 19 var det +2° så det blev c:a 4 cm. På kvällen den 21 kom det 5 cm, så djupet blev 9 cm. Sedan ökade det till 11 cm den 27. Men mycket mildväder och blåst gjorde att det endast blev fläckvis snö  (dvs 0 ( SB-7 cm) sent den 1 JANUARI. Med början den 6 kom det mycket snö och den 7 var det 17 cm. Den 10 kom återigen mycket snö och djupet blev 43 cm »SMHI-mätt» (35 cm i utsatta lägen) och den 12  blev det 49 cm. Hopsjunkning och mer snö gjorde att det blev 53 cm den 15. Det ökade till 63 cm den 19-20 och 72 cm den 21. Det fortsatte att öka; var 79 cm den 23 och blev 84 cm den 24. Blötsnö och kraftig hopsjunkning vid 0°C den 26 gjorde att det blev 73 cm. Efter hopsjunkning med blötsnö och sedan c:a 11 cm ny delvis blötsnö den 29 blev djupet 84 cm. Den 31 var det 86 cm och den 1 FEBRUARI blev det 93 cm vilket är det största snödjupet sedan mars 2006 då det var 113 cm.  Från den 6 till 12 töade det en del men mest hopsjunkningen fortsatte; den 13 var det 73 cm. Fortsatt hopsjukning men framför allt töväder framför allt den 18 och 19 gjorde att det blev 53 cm den 20. Den 23 kom c:a 10 cm och den 27 c:a 15 cm, så att snödjupet den 28 var 72 cm. Mycket snö kom den 1 MARS och vid middagstid var snödjupet c:a 87 cm. Efter mindre töväder och hopsjunkning var djupet 83 cm den 3. Den 7 och 8 var det blåsigt och kraftigt töväder, men sedan blev det kallare och den 9 och även den 13 var djupet 63 cm [på större från väster vindutsatta ytor var det då c:a 30 cm]. Den 22 var det 55 cm på vindskyddade ställen [och c:a 25 på vindutsatta ytor]. Den 26 kom det mycket blåst (15,3 m/s byvind på morgonen; det mesta sedan de skogfällande virvelvindarna 4 augusti 2014) – och 15 cm nysnö, så  djupet var den 27 65 cm på vindskyddade ställen. Mer tö och ett snöfall på 5 cm gjorde att snötäcket den 30 var 68 cm på vindskyddade ställen.  C:a den 17 april var barfläckarna så stora att skid/skoteråkning på öppna områden inte längre var praktisk; då var snödjupet i skyddade lägen fortfarande kontinuerligt och mer än 30 cm. Den 24 april var det inte längre kontinuerligt någonstans, dvs snödjupet blev 0.

______________________________

LÄS OM VINTERN 2011–12 HÄR , om VINTERN 2012-13 här och om VINTERSÄSONGERNA FRÅN 2007/8 HÄR 

 

Bilden nedan är från 6 juni 2015 – björkarna ej ännu fullt utslagna!


WEBKAMERA realtid används nu för endast övervakning 

----------------

AKTUELLA DATA PÅ

TEMPERATUR, VIND MM

 på berget är  inte tillgängliga

 ------------

Vackertväder.se ansluter till väderstationen vid Vittjärn och KAN ha aktuella data samt historik

 SE HÄR

-------------

Tips – bästa väderlänken – med timme för timme: yr.no – Lebiko (alldeles vid gränsen, väster om Ritamäki) 380 m.ö.h.: prognoserna är mer detaljerade än för ställen på svenska sidan och är oftast bättre än SMHIs, men tar inte tillräcklig hänsyn till inversioner.

Den snabbaste väderradarn över Värmland

OBS att den visar alltför liten nederbörd i västra Värmland och att YRs väderradar visar alltför mycket där och också är långsammare.

Övriga prognoser:
SMHI är inte fullt så bra som yr.no och tar inte hänsyn till höjden över havet särskilt bra.
vackertvader.se är numera bra och har både SMHIs och YRs prognoser – men har tyvärr en massa reklam också.

-------

    Uppdaterad 5 augusti 2015