Snö och väder Smaltjärnsberg 430 m.ö.h. hösten-vintern-våren 2015-16  


HÖSTEN (SMHI-metoden: 5 dygn i sträck med medeltemperatur under 10,0 °) började vid tjärnen den 4 september. På berget  kom hösten först den 25 (2014: 12 september resp. 21 september; 2013: 16 september både vid tjärnen och på berget; 2012: 24 augusti resp. 12 september; 2011: 7 resp. 15 september). (Sommaren 2015 kom 9 juni vid tjärnen och även på berget – och varade således 97 resp. 118 dagar). Statistiskt sett (Östmark-Lämbacken 1960-90): 9 september.

VINTERN (SMHI-metoden: 5 dygn i sträck med medeltemperatur under 0,0 °) började den 18 november vid tjärnen och 19 november på berget (2014: 25 november vid tjärnen och den 26 november på berget.  2013: 20 november; 2012: 25 oktober och 2011 4 december, i samtliga fall på båda ställena). Statistiskt sett (Östmark-Lämbacken 1960-90): 9 november.

VÅRENs ankomst kan enligt SMHI tidigast inträffa den 15 februari och detta kan konstateras 7 dagar senare med deras metod. En bättre metod för beräkning av när våren kommer föreslogs 2013 och beskrivs HÄR. – Enligt SMHI-metoden och 12-dagarsmetoden kom våren 13 mars, både till berget och tjärnen. (Både 2015 och 2014: samma rekordtidiga datum 6 mars ; 2013 och bakåt: se HÄR. ) Statistiskt sett (Östmark-Lämbacken 1960-90): 29 mars.

   

Tjärnen var helt lagd 20 november (2014: 28 november; 2013: 22 november; 2012: 27 oktober på kvällen och gick upp den 17 november, lade sig igen 30 november; 2011: lade sig första gången 15 november, andra gången 2 december).

Den gick upp 26 april (2015: 26 april; 2014: 17 april; 2013: 5 maj; 2012: 27 april.)

   

KÖLDREKORDET i NOVEMBER vid tjärnen: –13,3 (den 23); på berget –9,0 (den 23, både natt till och från)
Förra årets november: vid tjärnen: –7,2 (den 27); på berget –5,1 (den 6). Månadens medeltemperatur på berget: +0,3 °C.

KÖLDREKORDET i DECEMBER vid tjärnen: –13,3 (den 15); på berget 10,5 (den 15). Månadens medeltemperatur på berget: –0,2 °C.
Förra årets december: vid tjärnen: –22,8 (den 25/26); på berget 15,7 (den 8). Månadens medeltemperatur på berget: –3,5 °C.

KÖLDREKORDET i JANUARI vid tjärnen: –26,1 (den 14); på berget 17,8 (den 7). Månadens medeltemperatur på berget: –7,4 °C

Förra årets januari: vid tjärnen: –26,7 (den 23); på berget 14,8 (den 23). Månadens medeltemperatur på berget: –2,9 °C.

KÖLDREKORDET i FEBRUARI vid tjärnen: –20,6 (den 16); på berget 12,7 (den 15). Månadens  medeltemperatur på berget: –2,9 °C.
Förra årets febuari: vid tjärnen–23,9 (den 5); på berget 14,1 (den 5). Månadens medeltemperatur på berget: –2,1 °C.

KÖLDREKORDET i MARS vid tjärnen: –11.1 (den 24)på berget : –4,8 (den 1). Månadens medletemperatur på berget: +1,3 °C.

Förra årets mars: vid tjärnen: –17,2 (den 5); på berget 7.7 (den 21). Månadens medeltemperatur på berget: +1,8 °

   

EXTREM MAXIMUMTEMPERATUR 20 DECEMBER 2015: +8.1 PÅ BERGET (Då rekord på andra platser i Sverige sedan 150 år!)  SE HÄR VAD DEN VARIT PÅ BERGET SEDAN 2009.

 

SNÖTÄCKET: GRÖNT = passerat 0–10–30–50–75–100 cm. RÖTT = säsongsrekordet.
Den första snön säsongen 2015–16 kom den 16 NOVEMBER; 3 cm (2014: 16 oktober; då 7 cm). Den försvann, dvs blev 0 den 17. Den 19 kom 1 cm och det försvann den 24. Den 2 DECEMBER kom 2 cm som gick upp till 4 cm den 4  och blev 0 den 5 dec. Den 17 kom 1 cm snö och underkylt regn, som försvann den 18. Den 27 kom 5 cm som dock hade minskat till 2 cm den 30 på grund av underkylt regn. Den 31 och 1 JANUARI ökande det till 7 cm. Natten till den 3 kom fluffsnö och djupet blev 12 cm. Den 7-8 blev det 15 cm och den 9-10 35 cm i vindskyddad terräng (i övrigt mycket drivigt). Den 11 kom 7 cm till; med  hopsjunkning blev det 40 cm. Den 25 var det c:a 35 cm efter ytterligare hopsjunkning. Efter töväder 26-27 blev det 27 cm i vindskyddad terräng (c:a 20 cm i övrigt). Den 28 kom 7 cm snö så djupet blev 34 cm. Töväder fram till den 30 gjorde att det minskade till 29 cm. Den 31 kom 5 cm så djupet blev 34 cm. Mer snö och tö gjorde att djupet blev 37 cm den 2 FEBRUARI.  Fram till den 11 blev det bara 20 cm efter regn och tö. Den 12 och 13 blev det 27 cm efter kallare väder och snö. Den 20 ökade djupet till 39 cm. Den 1 MARS hade det dunstat till 38 cm. Mer snö kom den 2-3 MARS och djupet blev 53 cm. Den 4 mars kom mer snö och djupet blev 63 cm. Hopsjunkning och mer snö ökade det den 6 till 65 cm. Snöandet  fortsatte; mitt på dagen den 7 var det 70 cm och den 8 var det 75 cm. Den 13 var det c:a 60 cm och då inleddes en lång töperiod som innebar att våren kom den dagen, men med kalla nätter 15, 17 och 21 till den 26, då det var c:a 30 cm. Den 31 var djupet 15 till 20 cm och man kunde fortfarande åka skidor och skoter. På kvällen samma dag och under natten tlll 1 APRIL kom 15 cm nysnö men den var borta den 4. Då var c:a 50 % av marken snötäckt och samma dag (4 april) sattes djupet till 0. [Den 10 hade c:a 30% av vindskyddad mark fortfarande mycket snö.] Natten till 28 april kom 12 cm nysnö men den var borta den 30.
._______________________________


LÄS OM VINTERN 2011–12 HÄR , om VINTERN 2012-13 här, VINTERN 2013-14 här, VINTERN 2014-15 här –  och om VINTERSÄSONGERNA FRÅN 2007/8 HÄR 

Bilden nedan är från 9 april  2016 – bara stora snöfläckar kvar

WEBKAMERA realtid används f.n. endast för övervakning 

----------------

AKTUELLA DATA PÅ

TEMPERATUR, VIND MM

 på berget är  inte tillgängliga

 ------------

Vackertväder.se ansluter till väderstationen vid Vittjärn och har nu  i vinter aktuella data samt historik

 SE HÄR

-------------

Tips – bästa väderlänken – med timme för timme: yr.no – Lebiko (alldeles vid gränsen, väster om Ritamäki) 380 m.ö.h.: prognoserna är mer detaljerade än för ställen på svenska sidan och är oftast bättre än SMHIs, men tar inte tillräcklig hänsyn till inversioner. För närvanade och fram till i mars 2016  (enligt besked från yr.no) visar långtidsprognosen för Lebiko för torrt och varmt kommande väder, medan deras prognos för Påltorp på svenska sidan vidar för kallt ocgh vått kommande väder.

Den snabbaste väderradarn över Värmland

OBS att den visar alltför liten nederbörd i västra Värmland och att YRs väderradar visar alltför mycket där och också är långsammare.

Foreca.se har en ny KOMBINERAD RADARBILD OCH NEDERBÖRDSPROGNOS. Pålstorp är markerad i kartan.

Övriga prognoser:
SMHI är inte fullt så bra som yr.no och tar inte hänsyn till höjden över havet särskilt bra.
vackertvader.se är numera bra och har både SMHIs och YRs prognoser – men har tyvärr också en massa reklam.

-------

    Uppdaterad 30 april 2016