Snö och väder Smaltjärnsberg 430 m.ö.h. hösten-vintern-våren 2019-20  

SOMMAREN  kom  2019 den 15 maj  (Enligt SMHI den första dagen av fem i följd då medeltemparaturen övertstigit 10 °C) — (2018: 5 maj – 2017: 24 maj – 2016:30 maj – 2015:9 juni – 2014:16 maj – 2013:också 16 maj – 2012:21 maj – 2011:21 april; 2010:18 maj.).

HÖSTEN  började 2019 den 13 september vid tjärnen (SMHI-metoden: den första dagen av fem i följd med medeltemperatur under 10,0 °; den var 2019: 9,2 den 13 och 10,04 den 14, sedan kallare) och 23 september på berget (den möjliga  första 5:e dagen var en 15, men den 20 var det 11,2 °)  — (2018: 11 september tjärnen/berget – 2017: tjärnen 31 augusti, berget 4 september – 2016:29 resp. 30 september – 2015:4 resp. 25 september – 2014:12 resp. 21 september – 2013:16 september tjärnen & berget – 2012:24 augusti resp. 12 september – 2011:7 resp. 15 september). Statistiskt sett (Östmark-Lämbacken 1960–90) kommer hösten 9 september.

VINTERN  började 2019 den 29 oktober på berget/tjärnen (SMHI-metoden:den första dagen av fem i följd med medeltemperatur under 0,0 °) ——  (2018: 19 november på tjärnen/berget – 2017: 10 november vid tjärnen och den 11 på berget – 2016: 1 november vid tjärmen och på berget – 2015:18 november vid tjärnen och 19 november på berget  –  2014: 25 november vid tjärnen och den 26 november på berget  –  2013: 20 november och  2012: 25 oktober och 2011 4 december  i samtliga dessa fall på båda ställena)  Statistiskt sett (Östmark-Lämbacken 1960–90) kommer vintern 9 november.

VÅREN 2020: ???  (Dess ankomst kan enligt SMHI tidigast inträffa den 15 februari och detta kan konstateras 7 dagar senare med deras metod. 2019: Den kom inte (mellan 16 och 20 mars) som SMHI angett på sina kartor, eftersom både den 19 och 26 mars hade medeltemp. < 0 °C. Eftersom 1 och 2 april hade < 0 °C hade det på nytt inte gått 7 dagar med > 0 °C Vidare hade 9 april < 0 °C, så "SMHI-våren" var ännu inte kommen då. Även 12 april hade 0 °C, så "SMHI-vårens" ankomst blev ytterligare fördröjd till den 13 april. Vid tjärnen kom "SMHI-våren" den 15 april. En bättre metod för beräkning av när våren kommer föreslogs 2013 och beskrivs HÄR. Eftersom det 2019 var få dagar med under 0 °C gav tolvdagarsmetoden till resultat att våren vid Vittjärn började redan 17 mars (!) och vid tjärnen 23 mars (!)  —  2018: 8 april vid tjärmen och 4 april på bergert – 2017:  1 april vid tjärnen & berget.) Statistiskt sett (Östmark-Lämbacken 1960–90): 29 mars. 

  __________________________

SMALTJÄRNEN lade sig  2019 c:a 5 november.
(2018: 22 november – 2017: helt lagd 6 november men gick upp den 7. Den lade sig igen den 11 men gick upp igen den 17. Den 20 lade den sig en tredje gång. –  2016: 3 november – 2015: 20 november – 2014: 28 november – 2013: 22 november – 2012: 27 oktober på kvällen och gick upp den 17 november, lade sig igen 30 november 2011: lade sig första gången 15 november, andra gången 2 december).

Den gick 2020 upp ??? (2019: 25 april – 2018: 4 maj – 2017: 6 maj – 2016: 26 april2015: 26 april – 2014: 17 april; –2013: 5 maj – 2012: 27 april.)

SNÖTÄCKET: GRÖNT = passerat 0–10–30–50–75–100 cm. RÖTT = säsongsrekordet.

Det första riktiga snötäcket kom den 8 NOVEMBER och blev då 3 cm. Den 10–12 ökade det till 16 cm. Därefter började ett tövader kring 0°C (med hopsjunkning) och den 14 var det 11 cm. Med nya snöfall 15−16 ökade det till 23 cmmen hopsjunkning vid 0 °C gjorde att det var 21 cm den 17. Tö och regn därefter gjorde det till 0 (dvs < 50% täcke) den 20. Den 27 på morgonen var det 7 cm och ett dygn senare var det 20 cm. Den 29 var det 27 cm. Den 4 till 6 DECEMBER töade det till 14 cm, men ökade till 19 den 8. Nytt töväder den 9 sänkte det till 15 cm, men med mer snö den 10 ökade det igen till 19 cm. Den 12 var det igen 15 cm. Kraftigt snöfall den 20 ökade det till 23 cm, men det var nere på 20 cm den 22. Mycket snö den 24 och 25 gjorde att det ökade till 30 cm, och mer snö den 28 gjorde att det blev 34 cm. Men detta blev kortvarigt och efter kraftigt toväder den 29 och 30 var det nere på 21 cm, som varade över ÅRSSKIFTET (mycket nederbörd med vissa översvämningar och milt väder hade gjort att ingen tjäle fanns, så att snön smält bort i de våta områdena; skoteråkning var inte möjligt där eller i skog vid årsskiftet). Ytterligare tö fick det att minska till ett "SMHI-minimum" den  3 JANUARI på 0 cm (< ½ marken snötäckt), men det kunde ansättas till 12 cm på vindskyddade skogsvägar mm, då och framåt. Den 5 kom det 2 cm, som dock var borta den 6. Kvällen den 28/natten till den 29 kom det 12 cm och den 30 blev det 15 cm, men c:a den 4 FEBRUARI var den borta, i det extremt milda vädret som följde, med regn under fyra stora mildvädersperioder fram till den 24, då det blev kallare. (Isen blev dock klar och allt tjockare kärnis, med c:a 30 cm den 29 februari.) Först den 1 MARS kom det c:a 13 cm.

.

.

Se HÄR om snösäsongernas början, från 2007.  

Snödjup på nyårsdagen i cm: 2009:34  2010:44   2011:45  2012:14   2013:36   2014:0   2015:0   2016:7   2017:0   2018:59  2019:25    2020:21
  

Snösäsongernas slut från 2007, i korthet; 0= mindre än halva marken snötäckt. Snödjupen i cm.

2007: 12/4=0   2008: 15/4=10; 22/4=0 ; 16–20/5 max 14.    2009:  se ovan.      2010: 21/3=76; sedan ?        2011: 1/4=85; 15/4=0.    2012: 23/3=15; 27/3=0   2013: 13/4=42; 15/4=25; 21/4=0.   2014: 14/3=20; 28/3=0; 30/4–1/5 max 5; 7–9/5 max 4.    2015:30/3:68; 17/4:10; 22/4=0.     2016:1/4=15; 4/4=0 ; 28–30/4 max 12.      2017: 1/4=0; 13-14/4=17; 24/4=42; 2/5=0; 11/5=6.   2018: 25/4=0; 1/5=3.  2019: 16/4=0.

______________________


LÄS OM VINTERN 2011–12 HÄR , om VINTERN 2012-13 här, VINTERN 2013-14 här, VINTERN 2014-15 här, VINTERN 2015-16 här –  och om VINTERSÄSONGERNA FRÅN 2007/8 HÄR 

Bilden nedan är från 1 mars, efter nattens snöfall.


               

WEBKAMERA realtid används f.n. endast för övervakning 

----------------

AKTUELLA DATA PÅ

TEMPERATUR, VIND MM

 på berget är  inte tillgängliga

 ------------

Vackertväder.se ansluter till Trafikverkets väderstation vid Vittjärn och har aktuella data samt historik.    SE HÄR

-------------

Tips – bästa väderlänken – med prognoser timme för timme: yr.no – Lebiko (alldeles vid gränsen, väster om Ritamäki) 380 m.ö.h.. Prognoserna är mer detaljerade än för ställen på svenska sidan och är oftast bättre än SMHIs, men tar inte tillräcklig hänsyn till inversioner. OBS att det även finns prognos för Pålstorp; den skiljer sig ofta från den för Lebiko, eftersom norskarna använder olika stora ytrutor i Norge och deras utland.  Givetvis skiljer sig dessa från prognosen för Lekvattnet, på grund av höjden över havet och (ibland)  inversioner.

Övriga prognoser:
SMHI är inte fullt så bra som yr.no och tar inte hänsyn till höjden över havet särskilt bra.
vackertvader.se är numera bra och har både SMHIs och YRs prognoser – men har tyvärr också en massa reklam.

RADARBILDER

Den snabbaste väderradarn över Värmland

OBS att den visar alltför liten nederbörd i västra Värmland och att YRs väderradar visar alltför mycket där och också är långsammare.

SMHIs väderradar är numera bra, men har dålig täckning vid gränsen

Foreca.se har en  KOMBINERAD RADARBILD OCH NEDERBÖRDSPROGNOS. Pålstorp är markerad i kartan.

Man har även en 15-dagarsprognos för Pålstorp.


-------

    Uppdaterad 

1 mars 2020